18 januari, 2015

SJÄLVLYSANDE PARADOXER

FRAGMENT

I dagarna utkommer Lars Noréns nya bok Fragment. Norén har inte skrivit någon diktsamling sedan Hjärta i hjärta från 1980. Nu återvänder han på något vis till dikten, eller åtminstone den ofullständiga dikten, fragmentet. Medan jag läser, bläddrar, så har jag ändå svårt att se det som något annat än dikt. Det är bitvis sanslöst starkt i vissa passager, andra något mer svävande, abstrakta. Vilket märkligt nog inte gör dem mindre läsvärda, snarare är det här det upprättas ett kreativt medskapande i läsningen. Norén definierar själv sina fragment:

Fragment är de broar som uppstår när katedraler faller samman

Tematiken och motivkretsen känns (naturligtvis) igen. Det rör som om introspektion och ett intensivt borrande i det egna jaget, relationen till omvärlden, reflektioner kring språket, litteraturen, konsten, och kanske framför allt, filosofin och musiken.

All konst strävar efter att bli musik
Även musiken

All musik strävar efter att bli det den inte är

Andra sviter är kanske mer rannsakande, mer traditionellt norénska – men inte mindre drabbande.

Ingen lek utan regler
Ingen lek utan fruktan
för att ett högre skall styra den

Tvätta hjärnan från varje avsikt, föreställning, vilja, från
dig och från allt som inte är ett absolut misslyckande

Tvätta hjärnan och lika omöjligt från alla tankar på hopp

Ingen lek utan fruktan
för att den inte har något slut

De introspektiva satserna återkommer boken igenom och skrivs ofta fram som närmast metafysiska upplevelser av det egna jaget, inte sällan som mer eller mindre paradoxala förnimmelser.

Jag är inte den jag är
utan den som har återvänt från mig själv

Då och då smyger sig en minst sagt morbid humor in, som om Norén för nattliga samtal med Samuel Beckett i cynisk högform:

Dö idag – imorgon kan det vara för sent

Språket och religionen, framför allt kristendomen, känns som eviga motiv hos Norén och problematiseras genom hela boken. Eller kanske snarare beskrivs med en febrig hatkärlek, som en omöjlig, men tvångsmässig, relation.

Språket är vid sidan om smärtan och kärleken det som gör kroppen
till själ och som skiljer dem åt

Och framställningen av kristendomen kommer knappast att vara obligatorisk läsning vid konfirmationsstudier eller gudstjänster:

Bibeln är en krigsdagbok

Kristendomen är den värsta genikulten av alla

De utsagor som för en dialog med eller behandlar ämnet Gud är hopplöst uppgivna. Gud finns inte. Ändå återkommer flyktiga, ogripbara motiv – av en annan närvaro. Minnesbilder sveper förbi från en kollektiv mänsklig historia, eller kanske rättare; minnesbilder från en kollektiv mänsklig tragedi. Fragmenten som bearbetar relationen till andra människor, till själva tillvaron och den omgivande världen, är framkallade i själens allra mörkaste rum.

Vad ger oss frid – en ömsesidig förnekelse

Men det finns också några små ögonblick, några sprickor textväggen där ljuset skymtar fram:

När allt det som var byggnaden har rivits ner och forslats bort
finns alltid rummet kvar, fyllt av solstrålar

Vid upprepade nedslag och läsningar framstår Fragment som en bok som jag aldrig kommer bli klar med, i likhet med diktsamlingen Order från 1978. Fragmentet är till sin litterära form delvis ofullständigt, men i Lars Noréns gestaltning inte ofullbordat. Fragment kommer att vara en bok att ständigt återkomma till, att ständigt återupptäcka. I min värld – ett introspektivt mästerverk.

Boken innehåller omkring 500 fragment. Ett femtiotal av dem visades under slutet av 2013 på Moderna Museet i Stockholm, med vernissage under det årets Stockholm Literature-festival. Fragment är formgiven av Nina Ullmaja som jag mer och mer uppfattar som ett grafiskt geni. Bokens form och layout påminner en del om de utställda texttavlorna från Moderna Museet, fast är mycket mer väl genomförd, svarta sidor med ljust grå text.


FRAGMENT EXHIBITION
Bild från utställningen på Moderna museet, 2013.

Nedan finns ett bildspel som visar några av bokens fragment.

Fragment är utgiven av Albert Bonniers Förlag.

Tags:, , ,

One comment

  1. […] Äntligen, sommarens mest väsentliga podcast – Lars Norén läser fragment ur boken med samma namn, men bjuder även på nyskrivna texter, axiom och poetiska reflektioner. Läs gärna mer om Lars Noréns makalösa bok Fragment i ett tidigare inlägg här. […]

Kommentera