25 oktober, 2014

GLITCHKONST OCH DIGITALA MANIPULATIONER.

Glitch Art 1
A Glitch On The Windscreen

Literally, a glitch is a spike or change in voltage in an electrical current.
– John Glenn, amerikansk astronaut, 1962.

Glitch Art, eller glitchkonst för att prata svengelska, är ett estetiskt uttryck som skapas genom korruptioner av digitala filer. Från början var det omedvetna felaktigheter som uppstod på grund av buggar eller brända kretsar i elektroniska enheter. Men de missbildningar av data som uppstod skapade nya, oväntade mönster och blev så småningom en konstyttring.

Glitchkonst bildar med andra ord ett slags digitala palimpsester, med flera (betydelsebärande/betydelseskapande) lager, alstrade av lika delar slump, känsla och kreativitet. Konstnären och teoretikern Michael Betancourt har skrivit en artikel som delvis problematiserar och ger en djupare insikt om glitchkonst här: Chritical Glitches and Glitch Art.

Även Artsy har en sektion om glitchestetik.

Det finns också en spännande och inspirerande bok som heter Glitch – Designing Imperfection, samt flera YouTube-tutorials för att skapa egna glitchbilder. Ovan och nedan är några av mina egna försök.

Glitch Art 2
 The Glitched-Up Birds Chronicle.

 

Mark Rothko Glitched
Rothko Reglitched. Originalet finns här.


Strindberg_glitched
There´s A Glitch On The Horizon (or Strindberg On The Beach.

Glitch Art Johan
Och som avslutning – ett (lite snällt) självporträtt.

Tags:, , , ,

Kommentera