28 november, 2014

FIN DE SIÈCLE – DET OCKULTA SEKELSKIFTET PÅ HALLWYLSKA MUSEET.

Ouija-bräde

Om man tycker att tillvaron saknar ingredienser som ockultism, seanser och hemliga ordenssällskap kan det vara en god idé att bege sig till Hallwylska museet i Stockholm. Där pågår för närvarande en utställning om ockultism, övernaturliga fenomen och andliga strömningar vid sekelskiftet mellan 1800-talet och 1900-talet. En tid som präglades vetenskapliga framsteg, spännande möjligheter till resor och ökad internationell kommunikation. En tid av möjligheter. Men också en tid för experimenterande. Inom vetenskapen undersöktes fenomen som telepati och astralresor med den senaste utvecklingen inom fysik, kemi och teknik, som radioaktivitet, röntgen och radiovågor. Och i Paris försökte August Strindberg med infernalisk blick, svedda ögonbryn och sönderfrätta händer att utvinna guld av järn och svavel i alkemiska experiment.

I spänningsfältet mellan makarnas Curie’s vetenskapliga landvinningar och Freuds psykoanalys uppstod också en längtan efter en mer andlig dimension. Spiritism myntades som begrepp under 1800-talet i försök kommunicera med den andra sidan – andevärlden.

DEVIL_940

Det är den (o-)verkligheten som utställningen Skräck och skrock – det ockulta sekelskiftet försöker levandegöra i de för ändamålet passande lokalerna i Hallwylska museet. Det finns också spår i arkiven av att museets grundare, Wilhelmina von Hallwyl intresserade sig för ockultism. I utställningen finns bland annat en trollformel och ett diagram med spådomssystemet Oraculum Germanicum som kommer från museets samlingar.

FORMELBOK_940

I övrigt visas brev, formler och flera olika kuriosakabinett som skänker en dov, men intensiv atmosfär i lokalerna. Tillsammans med verktyg för seanser som ouija-bräden, tarotkort och attribut från den tidens hemliga sällskap som frimurarorden – så är utställningen en högtidsstund för alla med förkärlek för övernaturliga fin de siécle-stämningar.

Frimurarorden

Några radanmärkningar, dock: Skräck och skrock känns som en ovärdig titel för utställningen, mer anpassad för yngre besökare, vilka knappast kan vara målgruppen för utställningen i övrigt (även om jag noterar att det finns ett pedagogiskt koncept även för dem). Och de numrerade skyltarna vid föremålen som hänvisar till textuella fördjupningar kunde varit långt mer subtila – utställningen innehåller ju en hel värld av kreativa symboler för en formgivare att arbeta med. Men som helhet fungerar utställningen fint. Intressanta och välskrivna texter, några få dramatiserade, interaktiva element och framför allt en dunkelt oroande stämning gör utställningen väl värd ett besök.

Utställningen är producerad av Hallwylska museet, men är framtagen i samarbete med minst sagt ämneskunniga producenter: Oskar Hejll, berättare, författare och intendent för det ockulta Dr Cagliostros kuriosakabinett, Anna Höglund, lektor i litteraturvetenskap, Mattias Fyhr, docent i litteraturvetenskap, och Johan Egerkrans, illustratör och författare till boken Nordiska väsen.

Tags:, , , , ,

Kommentera