22 oktober, 2014

INTERMEDIALITET ÜBER ALLES.

Jenny Holzer
Truism på billboardskärm av Jenny Holzer i New York.

Ett litet nedslag i ett av mina stora intresseområden – intermedialitet, vilket är en beteckning för de uttryck och kommunikation som bygger på ett samspel mellan olika medieformer. Inom estetiska och konstnärliga uttryck är det närmast ofrånkomligt att använda sig av någon form av intermediala komponenter. Även traditionella verk inom konst och litteratur förhåller ju sig till en materialitet, som en duk eller papper – men också till element som typsnitt, satsyta och färg (eller avsaknaden av färg). Anledningen till att jag är intresserad av ämnet är sannolikt att jag själv arbetar inom fältet i mitt yrke som kommunikatör, men också genom min konstnärliga praktik och – med litteratur och litterära uppläsningar. Kanske kan man också säga att den här webbplatsen är ett uttryck för intermedialitet.

Intermedialitet syftar främst på när olika medier adderas för att uppnå en annan (ny) effekt – som exempelvis när verbala och visuella medier samverkar i en grafisk roman, en annons, film eller inom kollageteknik inom konst eller litteratur. Intermedialitetens estetiska värde etableras eller uppstår ofta i spänningsfältet mellan verket och det mediala formatet. Det kan också vara en del av eller angränsa till en konstnärlig metod som ekfras (ett verk som beskriver ett annat verk).

Ett par uppmärksammande konstnärer där intermedialitet är en viktig del av det estetiska uttrycket är bland annat Christo och Jeanne-Claude som bland annat slagit in riksdagshuset i Berlin i silvertyg och en gjort en installation av orangea textilportar i Central Park, eller den brittiska konstnären och regissören Chris Milk som ofta arbetar med interaktiviteten mellan människa och (digitala) medier.

Barbara Kruger
Barbara Kruger på Museum Ludwig i Köln.

Några av mina absoluta favoriter inom den intermediala estetiken är de amerikanska konstnärerna Barbara Kruger och Jenny Holzer. Kruger är kanske mest känd för verket I shop therefore I am från början av 1980-talet. Hennes verk sammanför grafisk design, reklamretorik och fotografi till ett normkritiskt konstnärskap som ifrågasätter maktstrukturer, stereotyper och konsumtionsmönster. Jenny Holzer är mycket uppmärksammad för bland annat sina Truisms – en typ av banala eller självklara uttryck som hon har manipulerat eller placerat i en kontext där oväntade effekter uppstår. Hennes truismer har bland annat projicerats på byggnader och andra platser i det offentliga rummet. Ofta är de civilisations- och samhällskritiska – men har formen av kommersiella reklambudskap.

Som exempel – ett par av Jenny Holzer’s mest kända truismer:

Abuse of power comes as no surprise. 

Och en annan:

There is a fine line between information and propaganda.

Jenny HolzerProjektion av Jenny Holzer i Wien 2006.

Själv har jag haft förmånen att uppleva utställningar eller representerade verk av Milk, Holzer och Kruger på bland annat Centre Pompidou i Paris, MoMA i New York, Museum Ludwig i Köln, Barbican och Tate Modern i London, Wanås skulpturpark samt Moderna museet i Stockholm.

Nedan finns en film som visar arbetet med Chris Milk’s konstverk The Treachery of Sanctuary – som ingår i utställningen Digital Revolution. Intermedialitet som blir interaktivitet som blir ett mästerverk.

Intermedialitet är sedan en tid tillbaka ett tvärvetenskapligt och växande forskningsfält inom akademien – både globalt och i Sverige (med utbildningar ibland annat på Lunds universitet och Linnéuniversitetet).

Länkar på Artsy

Läs gärna mer om Jenny Holzer hos Artsy.

Läs gärna mer om Barbara Kruger hos Artsy.

Tags:, , , , , ,

One comment

  1. […] finns Fjärrskrift i sin helhet – ett intermedialt […]

Kommentera