8 december, 2014

GEOGRAFISK TWITTERKONST

Eric Fischer från Mapbox har skapat en karta som gör det möjligt att följa varifrån närmare 6,5 miljarder geotaggade tweets har skickats från de senaste tre åren. Under den uppmätta perioden har antalet tweets ökat från omkring tre miljoner om dagen till närmare tio miljoner. Det innebär ett snitt på ungefär 120 tweets i sekunden.

Applikationen är ett kreativt sätt att använda big data och gör det möjligt att zooma in på länder, städer och platser – eller zooma ut och se hela världens twitterkonversationer som en ständigt flödande digital väv. Kartan blir som ett interaktivt konstverk över global kommunikation.

 

Tags:, , , ,

Kommentera