1 juli, 2015

VÄRLDENS STÖRSTA METAFORKARTA

METAPHOR MAP
Hur ser våra tankars kognitiva strukturer ut? Det visar ett forskningsprojekt från Glasgow University i en interaktiv metaforkarta som hämtat data från tretton århundraden av brittisk litteratur. När, var och hur vi använder metaforer visar (bland annat) hur vi utforskar världen genom språket. Den minst sagt omfattande metaforkartan bildar ett slags kognitiv geografi över våra meningsbärande tankestrukturer.

Välkommen till världens första och största metaforkarta.

 

 

METAFORKARTA

Tags:, , , ,

Kommentera